หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังคัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังคัน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลวังคัน
เขื่อนกระเสียว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.wangkan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง (LTC) ตำบลวังคัน [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 76 


มอบของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-1 [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 106 


สำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งพลังงานทดแทน (แผงโซล่าเซลล์) [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 108 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 223 


จดหมายข่าวการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 872 


โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (สปจ.สุพรรณบบุรี) [ 26 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 39 


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 63 


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการระบบผลิตน [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 89 
  
 

กระเป๋าถักเชือกร่ม  
    
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังคัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้า [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้า [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้ [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (คุ้มเขาน้ำทิพย์) หมู [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (คุ้มเขาน้ำทิพย์) หมู่ที่ ๔ บ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังทอง [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกกซาง ตำ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบุ่งยาง [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านทับผึ้งน [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยายเ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านวังคัน ต [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
 
ทต.บ้านกร่าง ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
อบต.กฤษณา ประชาสัมพันธ์ราคากลาง [ 6 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 

ถ้ำเวฬุวัน
 

วัดวังคัน
 
 
   
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
 
 
 
สพ 0023.3/ว 11975 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 11977 รายงานข้อมูลหลักปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/11946 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าบปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ 11856 การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สพ0023.3/ว11845 การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี2565  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว11741 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว11746 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 11749 การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว11751 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็ก และเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ0023.1/ว11711 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว1867 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-บทบาทและความสำคัญ  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ0023.3/ว11727 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/11725 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ0023.3/1866 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับ สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 25651  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 11722 มติการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/11723 มติการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว11657 การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว1840 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
สพ0023.3/ว11588 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว11579 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
 
ประสงค์จะโอนย้าย (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 1386  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (10 มิ.ย. 2565)    อ่าน 13  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 319  ตอบ 0  
จำหน่ายและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม,เครื่องเล่นฟิตเนส (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 384  ตอบ 0  
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-466-242
 
 
 
E-Service
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ : 035-466-242
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
จำนวนผู้เข้าชม 8,566,889 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง