หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วัน เฉพาะวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟทาง) ภายในตำบล หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๙๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น imageCLASS LBP๖๐๓๐ และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น imageCLASS LBP๑๖๒dw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2