หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๖๕๕ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๙ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อต้นทองอุไร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และดินชีวภาพ น้ำหนัก ๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อยากำจัดวัชพืช ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]เช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังคันพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๐๗๑ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๒๓๓ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกถนนสายทุ่งกว้าง (แยกนายสมหมาย เผือกทอง) ถึงแยกที่นายสมพงษ์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 24 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10