หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๑ , ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๓ และ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling เริ่มจากสามแยกบ้านทุ่งกว้างถึงที่นายสมพิศ สิงห์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านดงรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 7 ก.ย. 2564 ]ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยายเงิน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๖๕๕ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๕๒๓๓ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8