หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง ยี่ห้อ MERCEDESBENZ หมายเลขทะเบียน ผข ๓๘๗๒ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) หมู่ที่ ๔ บ้านดงรัง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๖๕๕ สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยทับละคร หมู่ที่ ๖ บ้านบุ่งยาง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมอัพเดท windows และเพิ่มหน่วยความจำ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ที่อยู่ในความดุแลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกกซาง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23